Pomoc

Przycisk do wyświetlania najlepsze prace, a także teksty dotyczące informacyjnej im.
Aby przejść do przodu lub do tyłu w Wystawie.
Aby przesunąć obraz w poziomie.
Przyciski do przesuwania obrazu w pionie.
Przyciski do powiększania i pomniejszania, aby zobaczyć panoramę.
Przyciski do przodu lub do tyłu w Wystawie.
Przycisk, aby umieścić obraz na pełnym ekranie (wypełnić cały ekran).
Przycisk, aby wyświetlić listę wszystkich rdzeni.
Przycisk, aby ukryć przyciski.
Mapa rdzenia, który ma być oglądany:
- Punkt (żółty) wskazuje położenie kamery;
- Plama (szary) oznacza, widoczny obszar panoramy.